activiteitenkalender 2016 on-line !

 
   
<>
 

Welkom op de site van de KGWV.

De KGWV is een jachtclub gelegen aan de snepdijk, vlakbij het recreatiedomein 'De Blaarmeersen'

Sinds het ontstaan van de KGWV is het aantal leden van de KGWV enkel maar gestegen. Deze trend is te danken, omdat we het onze leden ieder jaar opnieuw zo aangenaam mogelijk maken. Zo zijn er tijdens het vaarseizoen verschillende activiteiten gepland, die ieder jaar anders ingevuld worden, dus van routine kan er bij ons geen sprake zijn.

Deze website is in het leven geroepen omdat iedereen moet mee evolueren in zijn tijd, alsook de KGWV.
Regelmatig zal de website aangepast worden met de laatste nieuwtjes en belangrijke mededelingen. Geen nood, elke belangrijke mededeling wordt ook per brief verstuurd, om misverstanden te vermijden.

Zoals U ziet heeft deze site verschillende rubrieken rechts op deze pagina. Heeft U een opmerking of idee? Aarzel niet onze webmaster te contacteren.

De KGWV wenst alle watersporters - en haar leden in het bijzonder - nog vele leuke jaren toe in de watersport.

Voor prijzen en aanvragen van een ligplaats moet U steeds het bestuur kontakteren via mail of 0477/ 77 32 37

Jaarlijkse algemene ledenvergadering 2016

Op 20 februari werd de "algemene ledenvergadering" gehouden.

Dank aan de leden voor jullie talrijke opkomst !

***

Waterdarmen houten steigers

 Vanaf seizoen 2016 zullen de waterdarmen aan de "houten steigers" verwijderd worden. Waterdarmen die blootgesteld worden aan zonlicht kunnen een gevaar betekenen voor salmonella indien deze niet zo vaak gebruikt worden.

Gelieve dan ook een eigen waterdarm te willen voorzien indien jullie water willen tanken.

 

***

Afstandsbedieningen toegangsweg

Dit seizoen zullen jullie afstandsbedieningen voor de verdwijnpaal een update

moeten ondergaan.

Wij vragen u dan ook om de huidige afstandsbediening om te ruilen bij Hendrik (Boot Sara) of Kris (Boot Amarylis)  

***

Toegangsweg

Vorige werkdag (seizoen 2015) werd de toegangsweg opnieuw hersteld en aangevuld.

Wij verzoeken alle leden dan ook om stapvoets te rijden .

Eveneens vragen wij met aandrang om alle voertuigen te willen parkeren onder de brug.

Enkel tijdens het laden en lossen kan uw voertuig geparkeerd worden aan de boot.

Indien u bezoekers verwacht vraag hen dan om hun wagen te parkeren aan de spoorwegbrug.

***

activiteitenkalender 2016 online !

***

winterberging 2016-2017

vanaf 1 november 2016 tot en met 31 maart 2017 kan u, mits betaling, uw boot afmeren aan de aanlegsteigers van KGWV

verdere info en tarieven zie rubriek "steigers"

 

 
   
   
         
KGWV - Koninklijke Gentse Watersport Vereniging vzw
Copyright KGWV 2016